Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 13 (2004): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MISIR'DAKİ EYYUBİ DEVRİ MİMARİ ESERLERİ: TÜRBELER / ARCHITECTURAL WORKS OF THE AYYVBID PERIOD IN EGYPT : TOMBS Öz   PDF
Ahmet Ali Bayhan
 
Sayı 25 (2010): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MİTOLOJİK VE FİGÜRATİF AÇIDAN BEYOĞLU ÇİÇEK PASAJI / BEYOĞLU ÇIÇEK ARCADE IN MYTHOLOGICAL AND FIGURATIVE PERSPECTIVE Öz   PDF
N. Tuba Yiğitpaşa
 
Sayı 20 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MİZAH İÇERİKLİ CANLANDIRMALARDA BİÇİM VE HAREKET / FORM AND TRANSACTION IN HUMOUR-NATURE ANIMATIONS Öz   PDF
Armağan Gökçearslan
 
Sayı 7 (2001): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MlSIR'DAKİ TÜRK KÜLTÜR VARLIĞINDAN ÖRNEKLER: KABİRE / NASIR MUHAMMET B. KALAVUN CAMİİ Öz   PDF
Ahmet Ali Bayhan
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ M.Ö. I. BİN YILDA ERZURUM BÖLGESİ: ARKEOLOJİK VE YAZILI KANITLAR IŞIĞINDA "DIAUEHİ KRALLIĞI" Öz   PDF
Mehmet Işıklı
 
Sayı 22 (2009): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MODERN EĞİTİM KURUMLARININ BATILILAŞMA DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ (1700–1900) / EVOLUTION OF NEW EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN WESTERNIZATION PERIOD Öz   PDF
Yakup Göktaş
 
Sayı 11 (2003): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MODERNLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE ERZURUM KONUT MİMARİSİNİN GELDİĞİ NOKTA Öz   PDF
İ. Umut Kukaracı, Ali Murat Aktemur
 
Sayı 10 (2003): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MUŞ-KEPENEK URARTU KALESİ Öz   PDF
Nurettin Koçhan, Cumhur Sur
 
Sayı 35 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2015 Mustafa Hami'nin "Sevkü'l-Askeri" Elyazmasında Yer Alan Temalı Resim Örnekleri Öz   PDF
Ruhi KONAK Yahya YEŞİLYURT
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MÜZEHHİB MUHSİN DEMİRONAT Öz   PDF
Celâleddin Karadaş
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MÜZİĞİN DİL EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Hatice Saraç
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Öz   PDF
A. Gürsan Saraç
 
Sayı 13 (2004): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MüzİK MALZEMESİNİN OLUŞUM VE BİÇİMLENMESİNDE MATEMATİĞ'İN ROLÜ / THE POSITION AND IMPORTANCE OF THE MATHEMATICS IN FORMATION OF THE MUSIC Öz   PDF
Nesrin Feyzioğlu
 
Sayı 5 (1999): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MÜZİKTE TABİAT Öz   PDF
Babek Osmanoğlu Kurbanov
 
Cilt 34 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ’NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ İLE YAPILAN DÜZ DOKUMA YAYGILAR / Flat Weaving Rugs which are made by Rug, Light Rug and Sumac Techniques and Dısplayed ın Nakhichevan State Carpet Museum Öz   PDF
Keziban Selçuk
 
Sayı 32 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ’NDE SERGİLENEN VE AZERBAYCAN HALILARININ BİR GRUBUNU OLUŞTURAN TEBRİZ HALILARI / Tabriz Carpets as a Group of Azerbaıjan Carpets that are Presented in Nakhıchevan State Carpet Museum Öz   PDF
Keziban Selçuk
 
Sayı 11 (2003): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NAHCİVAN MÜMİNE HATUN KÜMBETİ Öz   PDF
Yusuf Çetin
 
Sayı 16 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NAHÇIVAN'DAN FİGÜRLÜ BİR MEZAR TAŞININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / IMPRESSIONS OF FIGURAL GRAVESTONE FROM NAKHICHEVAN Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 23 (2009): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NAİF RESİMDE SEMBOLİK KURGUYU OLUŞTURAN ÖZELLİKLER / ELEMENTS ESTABLISHING SYMBOLIC FICTION IN NAIVE PAINTING Öz   PDF
Özlem Alp
 
Sayı 28 (2012): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NARLI KÖYÜ CAMİİ ve HAZİRESİ / NARLI VİLLAGE MOSQUE AND İTS CEMETERY Öz   PDF
Nevzat Hafis Yanık, Muhammet Lütfü Kındığılı
 
Sayı 7 (2001): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NEVŞEHİR/GÜLŞEHİR KARAYEZİR MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ Öz   PDF
Zerrin Köşklü
 
Sayı 32 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NEVŞEHİR-ÜRGÜP ŞAHİN EFENDİ KÖYÜ CAMİSİ / Nevşehir-Urgup Şahin Efendi Vıllage Mosque Öz   PDF
Mehmet Pınar
 
Sayı 2 (1995): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NİĞDE - BOR'DA ERETNAOĞULLARI'NA AİT İKİ KİTABE Öz   PDF
Mehmet Özkarcı
 
Sayı 9 (2002): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ NİĞDE SUNGURBEY CAMİİ'NDE: BULUNMUŞ OLAN "ÇİFT BAŞLI KARTAL FİGÜRLÜ HALI" ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Öz   PDF
Adem Çelik
 
Sayı 21 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ÖDEMİŞ SUNGURLU MEZARLIĞINDAKİ ESKİ YAZILI MEZAR TAŞLARI / GRAVESTONES WITH OTTOMAN SCRIPTURE IN THE ÖDEMİŞ SUNGURLU GRAVEYARD Öz   PDF
Bilal Sezer
 
Toplam 360 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1300-9206