Sayı 36

İçindekiler

Makaleler

Erzurumlu Tarihçi Abdurrahim Şerif Beygu İhtiyar Yaşayıp Genç Ölen Büyük İnsan PDF
İsmail Hacıfettahoğlu
2015 Myra-Andriake Liman Yerleşimi A Kilisesi Kazı Çalışmaları PDF
Nurettin Öztürk Murat Çekilmez
Prof. Ogtay Abbasquliyevin Çalışma Tecrübesinden Piyano Sınıfında Müzikal Eserler Üzerinde Çalışmalar PDF
Mehriban Ağayeva
Semavi Ve Pagan Dinlerde Ortak Özellik Olarak Kurban’ın Resim Sanatı İçerisindeki Yeri (Hz.İsmail/Hz.İshak’ın Kurbanı ve İphigeneai’nın Kurbanı) PDF
Yüksel Göğebakan
Çizoynat PDF
Armağan Gökçearslan
Geleneksel Erzurum Evlerinde Kurunlu Çeşmeler PDF
Zerrrin Köşklü
L. T. Guzalyan’ın “Bayburt Kalesinin Neşredilmemiş Kitabeleri” Adlı Makalesi PDF
Fatih Mehmet Ekşi Süleyman Çiğdem
Üsküdar-Ahmediye Külliyesi Haziresi Meyve Tasvirli Mezar Taşları PDF
Abdülhamit Tüfekçioğlu Oktay Gündoğdu
2014 Yılı Myra-Andriake Liman Yerleşimi C Kilisesi Kazı Çalışmaları PDF
Nurettin Öztürk Murat Çekilmez
Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 Idiots (3 Aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Nail Yıldrım Emel Tüzel Veda Yar Yıldırım
Mimari Bir Tarzdan Edebi Bir Türe: Gotik PDF
M.Fikret Arargüç
Sivas'ta Kalaycılık PDF
Ebru Subaşı Hacer Arslan Kalay
Hasankeyf Kazılarında Bulunan Seramik Kandiller PDF
Güler Yılmaz
Halîm Berekât ve Sitte Eyyâm Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi PDF
İlknur Emekli


ISSN: 1300-9206