Halîm Berekât ve Sitte Eyyâm Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi

İlknur Emekli
1.182 240

Öz


Öz

          Halîm Berekât, çağdaş Suriye romancılığında sosyal konularda eserler veren bu yazarlar akımının en önemli isimlerinden biridir. Romanlarında Arap toplumunun özellikle Arap-İsrail Savaşları’nda verdiği mücadeleye bir sosyolog kimliğiyle yaklaşmış ve bu durumu büyük bir başarıyla irdeleyerek kendisine özgü bir sosyal olgu ortaya koymuştur.

“Sitte Eyyâm”(Altı Gün) romanı, Halîm Berekât’ın yayın sayısı itibariyle ilk romanıdır. Roman, isimlendirilmiş başlıklar halinde altı bölümden oluşmaktadır. Berekât bu romanında Araplar ile İsrailliler arasında 1967 yılında yaşanan Altı Gün Savaşları’nı, “Birinci Gün”, “İkinci Gün”, “ Üçüncü Gün”, “Dördüncü Gün”, “Beşinci Gün” ve “Altıncı Gün” olmak üzere her bir güne bir bölüm ayırarak altı bölüm şeklinde ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Halîm Berekât, Sitte Eyyâm, Savaş, Roman, İnceleme


Tam metin:

PDF