Sivas'ta Kalaycılık

Ebru Subaşı Hacer Arslan Kalay
1.292 244

Öz


Öz

Geleneksel Türk el sanatlarımızdan biri olan bakırcılık sanatı, Anadolu insanının üstün beceri ve zevkini binlerce yıldır yansıtmaya devam etmektedir. Bakır ile bağlantılı olarak gelişmiş olan  kalaycılık mesleği yine Anadolu’da büyük ustalık isteyen ender el sanatlarından biridir. Sivas ili, Türk el sanatlarının geleneksel olarak uygulandığı ve günümüzde bile devam edildiği Anadolu’nun önemli merkezlerinden biridir. Günümüzde Sivas ilinde kısmen devam eden kalaycılık mesleğinin kaybolma eşiğinde olması ve unutulmasının önüne geçilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada, kalaycılık ile ilgili tanımlar ve kalaycılığın tarihçesi anlatılarak, kalaycılıkta kullanılan malzeler ile yapım tekniği ve bugünkü durumuna değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel el sanatları, bakırcılık, kalay, kalaycılık, Sivas’ta kalaycılık.


Tam metin:

PDF