Mimari Bir Tarzdan Edebi Bir Türe: Gotik

M.Fikret Arargüç
1.365 239

Öz


Öz

İlk olarak Roma’yı yağmalayan Gotik kabilelerin barbarlığına işaret eden gotik Roma’ya ait olmayanın aynı zamanda uygar olmadığını belirten aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmıştır.  Daha sonra dini yapılara uygulanmasıyla tanınan terim, 16. yüzyıla dek ortaçağ Avrupa’sında gelişen mimari tarzın ismi olmuştur. 18. Yüzyıl ortasında dini bir eğilimle yeniden canlanmış, döneminin kültürünü ve edebiyatını da etkilemiştir. Günümüze dek ulaşmayı başaran gotik, çağdaş kültürde bastırılmış duyguların, korkuların ve insan doğasının karanlık yönlerinin ifadesi olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Bu makalenin amacı, gotiğe genel bir bakışın ardından, türün başta edebiyat olmak üzere farklı biçimlerdeki özellikleri hakkında bilgi sunmak,  ayrıca gotiğin yüzyıllardır popüler olmasının ardındaki nedenleri açığa çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: gotik, yüce, tekinsiz, gotik tarz, gotik kültür


Tam metin:

PDF