Üsküdar-Ahmediye Külliyesi Haziresi Meyve Tasvirli Mezar Taşları

Abdülhamit Tüfekçioğlu Oktay Gündoğdu
1.392 463

Öz


Öz

Osmanlı kültür hazinesinin derin izlerini taşıyan mezar taşları definle oluşan sürecin devam ettirilmesi ve sistemin nişanı olması açısından oldukça önemli eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölüm ile mezar mimarisi arasında kurulan bu bağlar sembolizmin taşıyıcısı ve temsilcisi olmuştur. Kentin veya yerleşimin kimliklerini barındıran, yaşatan ve inşanın bedenleri olan bu teşkilatlanma Türk-İslam geleneği halini almıştır. Dolayısıyla kent içinde oldukça önemli konumlarda olan bu yapılar insanla arasındaki ilişkiler münasebetiyle korunmuş ve muhafaza edilmiştir. Hidayetin, selametin, duanın, sitemin yazıyla ve imgeyle tecelli bulduğu bu kompozisyonlar üslupları ile Osmanlı benliğini ortaya çıkartmıştır. Bütünün bir parçası olan Üsküdar Ahmediye Külliyesi Haziresi de 18 ve 19. yüzyıl mezar taşlarının zengin kompozisyonlarını barındırması açısından büyük önem arz etmektedir. Bunlardan meyve bezemeli mezar taşları hem ikonografileri hem de üslupları ile dikkati çekmektedir. Bu makalede meyve tasvirli mezar taşlarının özetle gelişim şeması verilerek haziredeki örneklerin deskripsiyonu yapılacaktır. Cennet imgelerinin nakşedildiği süslemeler hazire dâhilinde aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl, Hazire, Mezar taşı, Süsleme, Bezemeli Mezar Taşları.


Tam metin:

PDF