L. T. Guzalyan’ın “Bayburt Kalesinin Neşredilmemiş Kitabeleri” Adlı Makalesi

Fatih Mehmet Ekşi Süleyman Çiğdem
1.320 289

Öz


Öz

Akademisyen İ. A. Orbeli 1911 yılında Van’a giderken yol üzerinde bulunan Bayburt’a uğramış ve şehirdeki iç kalede bazı tetkiklerde bulunmuştur. Bayburt Kalesine ait burç ve kitabeleri gösteren on üç adet fotoğraf çekmiştir. Bu fotoğrafları yıllar sonra L. T. Guzalyan’a vermiş, L. T. Guzalyan’da fotoğraflar üzerinden Bayburt Kalesi kitabeleri hakkında çalışma yapmıştır. L. T. Guzalyan daha önce 1907’de Max van Berchem, 1936’da Abdurrahim Şerif Beygu ve 1939’da Kahire’de yayımlanan “Répertoire chronologique d’epigraphie arabe” adlı serinin onuncu cildinde yer alan kitabe okumalarını karşılaştırmış, epigrafik olarak değerlendirmiş ve kendi görüşlerini bildirmiştir. 1, 4 ve 5 numaralı kitabelerin kendisi tarafından ilk kez yayımladığını vurgulamıştır. Kitabelerden bazılarının günümüze kadar ulaşamadığı ve yazar tarafından 1911 yılına ait fotoğrafların ilk defa yayımlanarak epigrafik analiz yapıldığı dikkate alındığında bu makale Bayburt Kalesi araştırmalarında önemli bir yere sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Bayburt Kalesi, Kitabe, Epigrafi, Mimari. 


Tam metin:

PDF