Geleneksel Erzurum Evlerinde Kurunlu Çeşmeler

Zerrrin Köşklü
994 420

Öz


Öz

Geleneksel Erzurum evlerini diğer bölge evlerinden ayıran en belirgin özellik tandırevi (mutfak) mimarisi ve bu mimarinin iç düzenlemesidir. Tandırevi ve ona bağlı birimler tandırbaşı, küçük ocak, kurun, seki, kiler-ambar, terekler, tandırevi odaları ve üst örtüsünde kırlangıç kubbesi ile özel bir tasarım örneği sergilemektedir. Tandırevi mimarisinin dikkat çekici özelliklerinden biri bölgede kurun olarak adlandırılan taştan su depolarının bu mekanda yer almış olmasıdır. Genellikle tandırevi giriş kapısının sağ veya sol tarafında, duvara yerleştirilen içi oyularak derinleştirilmiş dikdörtgen formlu taş kurunlar Erzurum evlerinde suyun kullanımını estetik bir zevkle bütünleştiren önemli ve tanıtılması gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evi yaptıran kişinin ekonomik gücü, sosyal statüsü ve geleneksel özellikler değişik tiplerde kurunların ortaya çıkmasında ve önyüz süslemelerinde etkili olmuştur.  Bu makalede günümüze ulaşan ve günümüzde yıkılmış olup kaynaklardan tespit edilen kurunların kendi içerisinde yaptığımız tiplendirmeye göre sivri bir kemerle cephelendirilmiş, sokak çeşmelerini anımsatan daha çok büyük evlerde bulunan ve “kurunlu çeşmeler” olarak isimlendirdiğimiz örnekleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Erzurum Evleri, Tandırevi, Kurun


Tam metin:

PDF