Çizoynat

Armağan Gökçearslan
1.026 208

Öz


Öz

“Çizoynat” başlıklı bu çalışmada, çizoynatın tarihsel süreç içindeki gelişimi sinema ve animasyon gibi diğer disiplinlerle ilişkilendirilerek ele alınmış ve konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çizoynatın Batılı ülkelerdeki gelişimi incelendiğinde, matbaanın bulunuşu, sinema ve animasyonla ilişkili olduğu ve bu alanlarda yaşanan gelişmelerle paralellik gösterdiği görülmüştür. Matbaa kullanımın Osmanlı coğrafyasında geç yaygınlaşması, animasyon alanında dünyayı ve Batılı ülkeleri geriden takip etmemiz, çizoynatın ülkemizde yaygınlaşmamasının nedenleri olarak düşünülebilir. Ülkemizde sinema alanında başarılı eserler verilmesine rağmen, bu başarının çizoynatlara yansımadığı görülmüştür. Sinemanın keşif yıllarında Batılı ülkelerde yapılan araştırma ve deneylerin ülkemizde yapılmaması, sinemayla çizoynat arasında bir etkileşimin olmamasının nedeni olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde bugüne kadar çizoynat konusunda yeterince araştırma yapılmaması nedeniyle, böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuş, ileride yapılacak çalışmalarda tasarımcı ve akademisyenlere kaynak olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çizoynat, blow book, kitap, canlandırma sineması, sinema


Tam metin:

PDF