2015 Myra-Andriake Liman Yerleşimi A Kilisesi Kazı Çalışmaları

Nurettin Öztürk Murat Çekilmez
1.128 288

Öz


 Öz

Batı Akdeniz sınırları içinde yer alan Lykia bölgesinin önemli kentlerinden Myra ve onun liman yerleşimi Andriake, Myros Çayı’nın denize ulaştığı bölgede oluşan bir iç limanın kuzey ve güneyinde konumlanmıştır. Bu sezon çalışmamızda Andriake A Kilisesi’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular ve veriler değerlendirilmiştir.

Andriake limanın geneli topoğrafik olarak kalkerli bir zemin üzerinde güney ve kuzey yerleşimi içinde düşünülmüştür. Tepenin doğu batı yönünde uzanması ile doğal bir korunma çizgisi oluşturur. Yapılaşma, güneye doğru alçalmış kalkerli zeminin olduğu alanda yoğunlaşmıştır.A Kilisesi Andriake güney yerleşiminde kuzey-batı yönüne doğru hafif eğimli arazi üzerinde inşa edillmiş şimdiki patika yolunun müze binasından sonra ilk yapısıdır.

A kilisesi plan olarak üç nefli bazilikal planlı olup yapının doğusunda, apsisin içinde yer alan synthronon, apsisin güneyinde ise üç yapraklı yonca planlı bir şapel yer alır.

Diktörtgen planlı yapının batısında bir atrium ve nartekse yer verilmiştir. Dıştan dışa 16.61x27.87 m. ölçülerinde yapıya batıdan bir, kuzey tarafından bir kuzey-doğudan bir olmak üzere toplam üç kapıyla ulaşılmaktadır. Naosun batısında yer alan 7.40x3.50 m.ölçülerinde narteks konumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lykia, Myra, Andriake, Liman, A Kilisesi


 


Tam metin:

PDF