Erzurumlu Tarihçi Abdurrahim Şerif Beygu İhtiyar Yaşayıp Genç Ölen Büyük İnsan

İsmail Hacıfettahoğlu
1.297 434

Öz


 

Öz

Abdurrahim Şerif Beygu 1309 (H) 1894 (M)  yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Babası Kapılar Ağası Kamil Ağanın ahfadından Gül Ali Bey, annesi Kudret hanımdır. Çocukluğunun ve öğrenim hayatının büyük bölümünü Erzurum’da geçiren Abdurrahim Şerif Bey, 1906-1907 Erzurum olaylarını, 1911 depremini ve Birinci Dünya savaşına şahitlik etti.

Abdurrahim Şerif Bey  "Erzurum Merkez Numune-i İptidai Mektebinde" başladı. 1913 yılında  "Erzurum İdadisi" "Erzurum Sultanisi" adını aldı.  1914 yılında savaş başlayınca Abdurrahim Bey'in tahsili yarım kaldı ve  İttihat Terakki Fırkasının Erzurum'daki matbaası Albayrak'ta Merhum Sıtkı Dursunoğlu ile birlikte mürettip olarak çalışmaya başladı.1916 yılında Erzurum’un işgal edilmesiyle birlikte önce Sivas’a  oradan da Tokat Erba’ya daha sonra Kayseri’ye son olarak Konya’ya göç etti.

       Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yapan Abdurrahim Şerif Bey, 1924 yılında İsmail Hakkı Kızı Edibe Hanım ile evlendi. Bu evlilikten beş kız çocuğu oldu. 1930-1934 yılları arasında Erzurum Erkek Lisesinde  tarih öğretmenliği yapan Hoca Soyadı kanunu çıkınca "Beygu" soyadını aldı. Erzurum Lisesi’ndeki görevini 1943 yılına kadar icrâ etti. Fakat hastalığından dolayı 1943 yılında kendi isteğiyle Eskişehir Lisesi’ne atandı ve burada 06.10.1944 yılında vefat etti.  Abdurrahim Şerif Hoca Yaşamı boyunca önemli eserlere imza atmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Abdürrahim Şerif Beygu, Eğitim


Tam metin:

PDF