Trt Sanatçılarının Müzik Eğitimi Durumlarının İncelenmesi

Cengiz ŞENGÜL-Yiğit KARABULUT -Rabia YILAR
960 431

Öz


Öz

Bu araştırma, TRT sanatçılarının müzik eğitimi durumlarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır.  Araştırma, tür olarak betimsel türde, model olarak genel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak TRT sanatçılarına 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmada, 2013 yılında TRT Ankara Radyosunda, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Topluluklarında görev yapmakta olan ses ve saz sanatçılarına anket uygulanmış ve bu anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır.

Bulguların değerlendirilmesi sonucunda sanatçıların almış oldukları müzik eğitimi türlerinin topluluklara göre değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TRT, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çok Sesli Müzik, Sanatçı, Müzik Eğitimi

 


THE INVESTIGATION OF TRT ARTISTS MUSIC EDUCATION STATUS

Abstract

This research is conducted in order to investigate the music education status of TRT artists. This is a descriptive type and general survey model research. In the research, TRT artists are conducted a questionnaire, consisting of 2 sections. In the research, at TRT Ankara Radio in 2013, singing artists and instrumental artists who currently work for Turkish Folk Music, Turkish Classical Music and Polyphonic Music Communities are conducted a questionnaire and the data which is obtained from the questionnaire is used.

As a result of the evaluation of the findings the types of the music education  the artists received, varies according to the communities.

Keywords: TRT, Turkish Folk Music, Turkish Classical Music, Polyphonic Music Artist, Music Education


Tam metin:

PDF