Erzurum Arkeoloji Müzesinde Bulunan Hristiyanlık Dönemi Litürjik Objelerden Örnekler

Demet OKUYUCU YILMAZ
939 263

Öz


Öz

Bu çalışmada Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Hıristiyanlıkla bağlantılı bir grup Litürjik eser incelenmiştir. 1942 yılında Çifte Minareli Medrese’de, 1944 yılında Yakutiye Medresesi’nde ve 1967 yılında günümüzdeki binasında faaliyet gösteren Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde Erzurum ve çevresinden arkeolojik kazılar, satın alma ve bağış yöntemleri ile elde edilen eserler teşhir ve depo bölümlerinde muhafaza edilmektedir. Hıristiyan kültürüne ait eserlerinin tamamı satın alma yolu ile müzeye kazandırılmıştır. Rumlar ve Ruslara ait oldukları tespit edilen, maden ve sedef eserlerin tarih aralığı XIX. ve XX. yüzyıllardır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum Arkeoloji Müzesi, Hıristiyanlık, Rum, Rus, Maden, Sedef, Litürji

 

A GROUP of LITURGICAL WORK PLACED in ERZURUM ARCHAEOLOGY MUSEUM

Abstract

 In this study, a group of liturgical work placed in Erzurum Archaeology Museum has been investigated. In Erzurum Archaeology Museum which served in Double Minaret Madrasah during the period of 1942-1944, in Yakutiye Madrasah during the period of 1944-1967, and in the current building from 1967 to the date; historical works of Erzurum and around which have been obtained by archaeological excavations, payment and donations are conserved in departments of exhibition and depot. All pieces belong to Christian culture has been awarded to the museum by payment. The metaland nacre works that were retained to Rum and Russians are dated to XIXth and XXth centuries.

Keywords: Erzurum Archeology Museum, Christianity, Greek, Russian, Mine, Pearl, Liturgy


Tam metin:

PDF