Van Ayanis Urartu Kalesi Kazılarında Yeni Dönem

Mehmet IŞIKLI-Ayşegül AKIN -Gülşah ÖZTÜRK
1.300 437

Öz


Öz

MÖ. 9-6. yüzyıllar arasında çekirdeğini Van Gölü çevresinin oluşturduğu Urartu Krallığı’nın en önemli kalelerinden biri olan Ayanis Kalesi, Van şehrinin 35 km. kuzeyinde bu günkü adı Ağartı olan köyün sınırları içerisinde yer alır. Urartu Krallığı’nın son kralı olan, Argişti oğlu II. Rusa tarafından inşa ettirilen bu kale, kralın inşa ettirmiş olduğu beş kaleden biridir. Hem yazılı belgeler hem de günümüzde yapılan dendrokronolojik analizlere göre Ayanis Kalesi, MÖ. 677-673 tarihinde inşa ettirilmiştir. Urartu Arkeolojisi için önem arz eden bu kalede kazılar Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu tarafından 1989 yılından başlatılmıştır. Kesintisiz olarak günümüze kadar devam eden kazılar, 2013 yılından beri Doç. Dr. Mehmet Işıklı tarafından yürütülmektedir. 26 yıllık süreçte yürütülen kazı çalışmalarında Urartu Arkeolojisine yönelik binlerce eserden oluşan eşsiz bir koleksiyon ortaya çıkarılmıştır. Bu makale, 2013 yılından beri yeni bir sürecin içerisine giren Ayanis Kalesi kazılarında, alan çalışmaları ile eş zamanlı olarak yürütülen “koruma, onarım ve restorasyon” çalışmalarının sonuçları konusunda bilgiler verecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ayanis, Urartu, Van, Urartu Kalesi.

                   Excavation at Ayanis Castle: Recent Excavations

Abstract

Ayanis castle, one of the most significant castles of Urartu Kingdom which is mainly comprised of Van Lake district between 9-6 B.C, is situated at 35 km north of Van, which is now Ağartı Village.

The last great king of Urartian Kingdom, who was the son of Arghishti II, built this castle, the one of five castles which were built by the same king.  According to both the inscribed evidence and dendrochronology analyses from Ayanis, the castle was estimated to be built in 677-673 BC. The excavations in the fortresses, which is important for Urartian Archaeology, was launched in 1989 by Prof. Altan Çilingiroğlu. The excavations which have been carried out under the auspicious of Assoc. Prof. Dr. Mehmet Işıklı since 2013 continue till now. The twenty-six years of ongoing excavations have uncovered a unique collection of thousands of artefacts for Urartian Archaeology.

This article is about the results of "protection, repair and restoration" works which is simultaneously carried out with the field work at Ayanis Castle excavations that have been included in the process undergoing since 2013. 

Key Words: Ayanis, Urartian, Van, Urartian Castle.


Tam metin:

PDF