Kyzikos’ta Yapılan Kazı Ve Sondajlarla İlgili Bir Değerlendirme

Nurettin KOÇHAN Korkmaz MERAL
927 225

Öz


Öz

Kyzikos antik kentinin büyük bir bölümünün Düzler mahallesiyle iç içe ve tamamına yakınının özel mülkiyet üzerinde yer alması uzun zamandır birden çok alanda kazı yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 2006-2015 yılları arasındaki ikinci dönem çalışmalarında sadece Hadrian Tapınağı ile birkaç alanda kazı ve sondajlar yapılabildi. Bu çalışmada 2006-2015 yılları arasında Kyzikos antik kentinde yaptığımız kazı ve sondajlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Kyzikos, Hadrian Tapınağı, sondaj, nekropol

 

The Evaluation of the Excavation and Drilling made in Cyzicus.

Absract

As the ancient city of Cyzicus is almost located on a private property and a large part of it is near Düzler neighbourhood, it has been difficult to excavate in more than one area for a long time. Hence, during the second term excavations between the years 2006-2015, only in some areas including the temple of Hadrian could be excavated and drilled. In this study we tried to make an evaluation about the excavations and drills that we had carried out in Cyzicus between 2006-2015.

Keywords: Cyzicus, Temple of Hadrian, sounding, necropolis


Tam metin:

PDF