Kemah Kalesinde Evler

Hüseyin Yurttaş-Haldun ÖZKAN Zerrin KÖŞKLÜ-Muhammet L.KINDIĞILI
925 400

Öz


Öz

2014 yılı Kemah Kalesi Kazısı çalışmalarında, K5-9 ve K4-9 plan karelerinde ve K5-2, 3, 4 ve K6-2, 3, 4 plan karelerinde bulunan evlerin mimarisi ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 600 m2lik bir alanda birbirine bitişik evlerin bir sokak etrafında sıralandığı çalışmalarla tespit edilmiştir. Alanda kuzey-güney doğrultusunda 2 m ile 4 m arasında değişen bir sokağın iki yanında birbirinden farklı mekânlara sahip evlerin yerleştirildiği gözlemlenmektedir. Bu evlerden bazıları tek bir mekâna sahip iken, bazıları da iki, üç ve dört mekândan oluşmaktadır. Zeminden yaklaşık 1 m yükseklikte belirlenen duvarlar düzgün olmayan bir doğrultuda inşa edilmiştir. Duvarları çamur harçlı, moloz taş örgülüdür. Düzensiz plan kuruluşuna sahip olan evlerin tandırevi olarak nitelendirdiğimiz bölümlerinde yere gömülü tandırlar tespit edilmiştir. Tandırların da bulunduğu mekânlarda küçük iki gözlü duvar ocaklarına rastlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kemah, Kemah Kalesi Kazısı, Ev Mimarisi

Houses in Kemah Castle

Abstract

House architecture in K-5 and K4-9 and K5-2, 3, 4 and K6-2, 3, 4 plan squares was excavated in 2014 Kemah Castle Excavation Works. It is determined that the houses are aligned next to each other on a Street in approximately 600 square meter site. In this site, houses which have different rooms are located to the both sides of the street which has two-four meters wideness along with North-South direction. While some of these houses have only single room, others have two, three and four rooms. The walls were built one meter above the ground and they have no straight direction. The walls have middy mortar and rubble work. The houses had irregular construction plan and floor furnaces (tandır) are excavated in the parts of these houses described as Tandır Evi. The rooms where the floor furnaces also exist have also small two- compartment ovens.

Keywords: Kemah, Kemah Castle Excavations, Home Architecture


Tam metin:

PDF