NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ’NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ İLE YAPILAN DÜZ DOKUMA YAYGILAR / Flat Weaving Rugs which are made by Rug, Light Rug and Sumac Techniques and Dısplayed ın Nakhichevan State Carpet Museum

Keziban Selçuk
1.031 780

Öz


Halı dokumaları gibi düz dokumalar da Orta Asya’da, Türklerle başlamış
ve buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Türkler ev ve çadırlarını kilim, keçe gibi
ürünlerle süslemişlerdir. Aynı zamanda da sıcak, soğuk ve zararlı hayvanlardan
korunmak için kullanmışlardır.
Düz dokumalar; kilim, cicim, zili ve sumak tekniği ile dokunmuş
ürünlerden oluşur. Nahcıvan Devlet Halı Müzesi’nde sergilenen düz
dokumaların malzemesi yündür. Kullanılan renkler ise bitkisel boyalardan elde
edilmiştir.
Bu makalenin konusunu, Nahcıvan Devlet Halı Müzesi’ndeki
Azerbaycan düz dokumaları ile ilgili ürünler oluşturmaktadır. Fotoğraflar,
27.05.2006 tarihinde müzeden çekilmiştir.
Anahtar kelimeler: Düz dokumalar, kilim, cicim, zili ve sumak
Flat Weaving Rugs which are made by Rug, Light Rug and Sumac
Techniques and Dısplayed ın Nakhichevan State Carpet Museum

Abstract
Like carpet weavings, flat weavings started with Turks in Central Asia
and spread all over the world from here. Turks decorated their houses and tents
with the products like rugs and felts. Also, they used them to be protected from
hot, cold and dangerous animals.
Flat weavings consist of the products which are weaved by carpet, light
rug, zili and sumac techniques. The material of the flat weavings that are
displayed in Nakhicevan State Carpet Museum is wool. And, the colours that are
used are acquired from vegetable dyes.
The products related to Azerbaijan flat weavings in Nakhicevan State
Carpet Museum form the subject of this article. The photographs were taken
from the museum in 27. 05. 2006.

 


Anahtar kelimeler


Düz dokumalar, kilim, cicim, zili ve sumak

Tam metin:

PDF

Referanslar


Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler

Ansiklopedisi, C. 7, Ankara, 923. Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,

Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça

Değerlendirmesi” , Türkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel

Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler Yaygıları”, Türkler

Ansiklopedisi, C. 7, Ankara, 923. Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,

Deniz, B. (2002). “ Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”,

Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Türkler Ansiklopedisi, C. 12, 385. Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça

Koyuncu Okca, A. (2014). “Düz Dokumalar ile İlgili Kaynakça

Değerlendirmesi” , Türkish Studies – İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Languages, Literature and History of Türkish or Turkic, Ankara, 937. Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel

Paşayeva, V. (2003). “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış” , Güzel