GÖRSEL SANATLARDA İZLEYİCİNİN ROLÜ / ROLE of AUDIENCES in VISUAL ART

Seniha Ünay
1.185 695

Öz


 

The participation process which started to shape in early 20th century,
accelarated after 1960s with the trends and formations and became more spread
todayb Therefore the audience profile is formed with Mona Lisa that is taken as
a basic sample but the participant audiences are formed with various art works
since 1960s. This process revealed that the profile of the audiences are
transformed from a passive position to an active position, became more
independent before tha art work and got closer to the artist.


Anahtar kelimeler


Sanat, İzleyici, İlişkisellik, Aktif İzleyici

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ahu ANTMEN (2013). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul. Sel Yayıncılık.

Ali AKAY (2006). Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin. İstanbul. Yapıkredi Yayınları.

Ahu ANTMEN (2013). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul. Sel Yayıncılık.

Ali AKAY (2006). Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin. İstanbul. Yapıkredi Yayınları.

Bourdieu P., Darbel A. (2011). Sanat Sevdası Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi. (Çev. Sertaç Canbolat). İstanbul. Metis Yayınları. (Eserin orijinali 1966’da yayımlandı). 4 Elçin Gen’in Eylül 2013 tarihli “Etkileşim, Taciz, Vandalizm? Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve İlişkisellik Üzerine Bazı Sorular” başlıklı skopbültendeki yazısından alınmıştır.

Brian O’DOHERTY (2010). Beyaz Küpün İçinde. (Çev. Ahu Antmen). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Eserin orijinali 1976’de yayımlandı).

Nicholas BOURRIAUD (2005). İlişkisel Estetik. (Çev. Saadet Özen). İstanbul. Bağlam Yayınları. (Eserin orijinali 1998’de yayımlandı).

Richard WOLLHEIM (1984). “Nesne Olarak Sanat Eseri”. Charles Harrison, Paul Wood(Haz./Ed.). “Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi” (s.215). (Çev. Sabri Gürses), Küre Yayınları, İstanbul, 2011.

İnternet Kaynakları:

İnternet: Gen, E. (Eylül, 2013). Etkileşim, Taciz, Vandalizm? Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve İlişkisellik Üzerine Bazı Sorular http://www.e- skop.com/skopdergi/bir-arzu-nesnesi-olarak-ev/579 http://www.e- skop.com/skopbulten/etkilesim-taciz-vandalizm-cagdas-sanatta-katilimcilik-ve- iliskisellik-uzerine-bazi-sorular/1469 adresinden 25 Nisan 2015'de alınmıştır.

İnternet: Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts adresinden 23-05- 2015 tarihinde alınmıştır. Görsel Kaynakları:

Görsel 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa

Görsel 2: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/kunst/80-aarig-femme- fatale-paa-louisiana

Görsel 3: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/chaotic-putty- installation

Görsel 4: http://ebrunsulun.blogspot.com.tr/2010/12/arter-de- beklenen-sergi.html

Görsel 5: http://artfcity.com/2010/05/10/the-mysterious-location-of- marina-abramoviks-pee/

Görsel 6: http://ebrunsulun.blogspot.com.tr/2010/12/arter-de- beklenen-sergi.html