ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI / Altıntepe Urartu Castle (2012) Digging and Restoration Works

Mehmet Karaosmanoğlu, Halim Korucu, Mehmet Ali Yılmaz
1.308 810

Öz


Erzincan Altıntepe Kalesi ilk kez 1959-1968 yılları arasında Prof. Dr.
Tahsin Özgüç tarafından kazılmıştır. Bu kazılarda çıkarılan Urartu Dönemine ait
mimari kalıntılar ve küçük eserler Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamış
ve temsil ettiği kültürün tek örnekleri olarak değerlendirilmiştir. 2003 yılından
itibaren Atatürk Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Prof. Dr.
Mehmet Karaosmanoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından kazılar devam
etmektedir. İlk Dönem kazılarının ardından korumasız kalan kaledeki tahribat ve
ortaya çıkarılan bazı mimari yapıların tarihlendirmesindeki sorunlar bilim
dünyasının dikkatini çekmiştir. Devam eden ikinci dönem kazı ve onarım
çalışmalarıyla önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Bu makale 2012 yılında gerçekleştirilen kazı ve onarım çalışmalarının
sonuçları konusunda bilgiler verecektir.
Anahtar Kelimeler: Altıntepe, Urartu, Erzincan, Urartu Mimarisi, Bizans
Kilisesi
Altıntepe Urartu Castle (2012) Digging and Restoration Works

 

Abstract
Erzincan Altıntepe Castle has been excavated for the first time by Prof.
Tahsin Özgüç between 1959 and 1968. Architectural findings belonging to the 

Urartian Period and small findings which were taken out during those excavations
provided important contributions to the Anatolian archaeology and they were
considered the unique samples of the culture they represented. The excavations
of Second term has been continued by a team under the chairmanship of Prof. Dr.
Mehmet Karaosmanoğlu on behalf Atatürk University and Culture and Tourism
Ministry since 2003. Destructions and dating problems in the castle which is
unprotected after the first excavations draws attention to scientific world.
Ongoing excavations and restorations of the second term have provided
significant results.
This paper will provide information about the results of the excavations
and restorations at Altıntepe in 2012.
Keywords: Altıntepe, Urartian, Erzincan, Urartian Architecture, Byzantine
Church


Anahtar kelimeler


Altıntepe, Urartu, Erzincan, Urartu Mimarisi, Bizans Kilisesi

Tam metin:

PDF