SCHİLLER’DE OYUN VE SANAT BAĞLAMINDA ÖZGÜRLÜK KAVRAMI / The Concept of Freedom in Schiller within the Context of Play and Art

Hilal Çolakoğlu
3.638 701

Öz


Bu makalede sanat felsefesi açısından önemli bir düşünür olan
Schiller’in oyun ve sanat görüşleri üzerinde durulmuştur. Modern insanın içinde
bulunduğu parçalanmışlığın nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair çözümler öne
süren Schiller’ in insanın ve toplumun özgürleştirilmesinin yegâne aracı olarak
sanat ve oyunu ele almış olması ve güzele ulaşmak için insanda bulunan
içtepilerin nasıl dengeleneceğine dair düşünceleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Oyun, Sanat, İçtepi, Özgürlük, Güzel.
The Concept of Freedom in Schiller within the Context of
Play and Art

 

Abstract
Schiller is an important philosopher in the field of art philosophy.
His views on play and art were focused on in this study. How Schiller, who
offers solutions for eliminating the fragmented situation that the modern
people experience, discusses art and play as the only instruments for the
freedom of human being and society, and how he thinks about achieving
the balance between the impulses of human beings in order to reach the
beauty are tried to be examined in this study.
Keywords: Play, Art, Impulse, Freedom, Beauty.


Anahtar kelimeler


Oyun, Sanat, İçtepi, Özgürlük, Güzel

Tam metin:

PDF

Referanslar


Albayrak, M. (2012). Estetik’in Serüveni-Sanat Felsefesi. Ankara: Akçağ Yayınları

Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.

Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.

Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe Dünyası Dergisi, 2, 39-54.

Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471).

Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Aytaç, G. (2008). Schiller. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.

Cevizci, A. (2008). Felsefe. Bursa: Sentez Yayınları.

Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:

Kula, O. B. (2012). Kant, Schiller, Heidegger- Estetik ve Edebiyat. İstanbul:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.

Schiller, J. F. (1965). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (Çev. M.

Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Özgü) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe

Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans”. Felsefe Dünyası Dergisi, 2, 39-54. Dünyası Dergisi, 2, 39-54.

Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Ulaş, S. E. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471). anlamıyla insan haline getirir” (Cevizci, 2008: 471).