ERZURUM CAFERİYE KÜLLİYESİ ve RESTORASYONLARI / Erzurum Caferiye Unıversal and Its Restoratıons

Haldun Özkan
1.291 409

Öz


Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Caferiye Camii, ilk
inşasında bir külliye olarak düzenlenmiştir. Külliye; cami, çilehane, medrese,
mektep, hamam, hazire, dokuz lüleli çeşme ve tuvaletlerden teşekkül etmiş bir
XVII. yüzyıl Osmanlı Külliyesidir. Külliye yapılarından sadece cami, mektep,
çilehane ve çeşmelerden biri günümüze ulaşmıştır. Külliyenin banisi Cafer
Efendi, XVII. yüzyılda Erzurum’un önde gelen şahsiyetlerinden olup, alimliği ve
hayırseverliği ile tanınmıştır. Cami, kare planlı tek kubbeli ve önünde üç gözlü
bir soncemaat yerine sahiptir. Yapı 2006-2007 yılında Erzurum Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzurum, Caferiye Camii, Osmanlı Dönemi, Külliye,
Restorasyon
Erzurum Caferiye Unıversal and Its Restoratıons

x

Abstract:
Caferiye Mosque, situated on Cumhuriyet Street, was first designed as a
külliye architecture. It is 17th century Ottoman külliye which consists of a
mosque, a religious retirement, a madrasa, a school, Turkish bath, a fountain and
toilets. Only the mosque, the school, the religious retirement and the fountain
have reached to the present. Cafer Efendi, the founder of Külliye, was a
prominent figure in 17th century Erzurum, and is known with his generosity, and
intellectual personality. The mosque is square planned, one domed, and in front
of it there is three sectioned the last community placement. It has been repaired
by Regional Directorate of Foundations in 2006 and 2007.
Keywords: Erzurum, Caferiye Mosque, Ottoman Period, Külliye, Restoration


Anahtar kelimeler


Erzurum, Caferiye Camii, Osmanlı Dönemi, Külliye, Restorasyon

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ay R. (2014), Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar, İstanbul.

Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,

Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.

Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul

Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.7, S.38, Erzurum, s.141-159. Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.

Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş

Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir

İnceleme” Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.6, Erzurum, Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum.

Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın

Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum. istemektedir. Eğer vakıf yapılarının tamiri mümkün olmaz ise mevcut vakıf gelirlerinin şehirde bulunan fukara ve miskinlere vakfedilmesini şart koşmuştur. gelirlerinin şehirde bulunan fukara ve miskinlere vakfedilmesini şart koşmuştur.

Allah bu hayır sahiplerine rahmet eylesin… Allah bu hayır sahiplerine rahmet eylesin… Kaynakça Kaynakça Ay R. (2014), Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar, İstanbul.

Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,

Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,

Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi

Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.

Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.

Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul

Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul

Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk

Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.7, S.38, Erzurum, s.141-159. Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.

Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.

Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş

Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş

Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir

Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir

İnceleme” Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.6, Erzurum, Erzurum, Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları,

Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum. Erzurum.

Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın

Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın

Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum.

Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum.