Med Vânî Efendi'nin Erzurum, İstanbul ve Bursa'daki mimari eserleri

Hüseyin Yurttaş
1.135 701

Öz


Mehmet Vani Efendi, uzun bir tahsil hayatından sonra Erzurum'a yerleşir. Burada verdiği vaazlarla halkın ve yöneticilerin dikkatini çeker. İstanbul'a çağrılır. Padişah IV. Mehmed'in huzur sohbetlerine katılır ve şehzadelere hocalık yapar. Padişah tarafından kendisine İstanbul Vaniköy ve Bursa'nın Kestel İlçesinde araziler verilir. Vani Efendi Erzurum, İstanbul ve Kestel'de birer cami yaptırır. Bunlarla birlikte İstanbul ve Kestel'de medrese, ev, yalı vb yapılar inşa ettirir. II. Viyana Kuşatması'nın başarısız olması sonucu Padişah tarafından Kestel'e sürülmüştür. 1685 yılında Kestel'de vefat eder ve yaptırdığı camisinin yanına defnedilir. Günümüzde İstanbul'da Vaniköy semtine adını veren Mehmed Vani Efendi, yazmış olduğu eserler ile de dikkati çeker. Özellikle Türkler hakkındaki düşünceleri ilim camiası içerisinde Ona haklı bir ayrıcalık kazandırır. Anahtar Kelimeler: İstanbul, Erzurum, Kestel, Vaniköy, Vani Efendi VANI EFENDI’S ARCHITECTURAL WORKS in ERZURUM, İSTANBUL and BURSA Abstract Mehmet Vani Efendi starts to live in Erzurum after having long education period. He takes the attention of the public and the administrators by his prayers. Then he is invited to İstanbul. He is able to talk with Sultan Mehmed IV in his private office and gives variouscourses to his sons. The Sultan gives him some property in Vanikoy which is a district of İstanbul and in Kestel which is a district of Bursa. Vani Efendi has mosques built in Erzurum, İstanbul and Kestel. He was exiled to Kestel due to the failure of Vienna Siege II. He died in Kestel in 1685 and was buried near his mosque there. Vaniköy in İstanbul is given the name of Mehmed Vani Efendi today. He also produced very interesting prose works in his life time. Especially his ideas on Turks make him a distinguishable personality in the field of Turkish education. Keywords: İstanbul, Erzurum, Kestel, Vaniköy, Vani EfendiKeywords: İstanbul, Erzurum, Kestel, Vaniköy, Vani Efendi

Anahtar kelimeler


İstanbul, Erzurum, Kestel, Vaniköy, Vani Efendi

Tam metin:

PDF