Türk-İslam medeniyeti ve hat san'atı

Yusuf Bilen
2.190 971

Öz


Medeniyetlerin varlığı, bilinmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması yazıyla mümkün olmuştur. Yazılı eserler bırakmış milletler insanlığın tarih hâfızasında yer tutmuş, diğerleri silinip gitmiştir. İslâm Hat San‘atı kendine has estetik kuralları olan bir san‘at dalı olup tek başına İslâm medeniyetini temsil edecek kabiliyettedir. Hat, tezhip, minyatür, mimâri ve diğer san‘atlarımızda motifler, şekiller üsluplaştırılmıştır. Böylece yüzyıllar öncesinden soyut bir san‘at anlayışı ile yüksek bir estetik seviye ortaya çıkmıştır. Hat san‘atı, san‘atlarımız içerisinde bozulmayan, yozlaşmayan tek san‘atımızdır. Eğitim sürecinde uygulanan metotlarla da hat san‘atı, bir terbiye sistemidir. Abstract The existence of civilization and its transference to the next generation have only been possible by writing. Written works have kept the memory of the nations and the rest are mostly erased. Islamic Calligraphy is an art branch with unique aesthetic rules that has the ability to represent the Islamic civilization itself. Calligraphy, illumination, miniature, architecture and motifs in our other art forms have also been stylized. Thus, an understanding of abstract art has emerged from centuries ago with a high aesthetic level. Calligraphy is the only art which is indestructible in our art forms. Calligraphy, applied to educational methods, is also an education system itself.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alparslan, Ali, (1999), Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul.

Burckhardt, Titus, (2005), İslam Sanatı, çev. Turan Koç, İstanbul.

Çetin, Nihad M, (1992), “İslâm Hat Sanatının doğuşu ve Gelişmesi,” İslâm Kültür Mirâsında Hat Sanatı, IRCICA, İstanbul.

Derman, Uğur, (1992), “Hat Sanatında Osmanlı Devri,” İslâm Kültür Mirâsında Hat Sanatı, IRCICA, İstanbul.

“Hat”, (1995), Sabancı Koleksiyonu, İstanbul.

“Hat”, (1997), DİA, Ankara.

“Hilye”, (1998), DİA, İstanbul.

“Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılâbına Dair Bazı Gerçekler”, (2009), Hat ve Tezhip Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Eyüpoğlu, Bedri Rahmi, (2005), “Bir Değer Bilmezlik Örneği”, Kaybolan Medeniyetimiz, yay. Haz., Hüseyin Kutlu, İstanbul.

Kuşoğlu, Mehmet Zeki, (1994), Dünkü Sanatımız-Kültürümüz, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Kutluer, İlhan, (2003), “Medeniyet”, DİA, Ankara.

Kütükoğlu, Mübahat S., (1994), Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbeaaltı Neşriyatı, İstanbul.

Serin, Muhittin, (1999) Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul. Yazır, M. Bedreddîn, (1972). Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde

Kalem Güzeli, I, Ankara.

Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, (1974), II, Ankara.

Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, III, (1989), Ankara.

Yılmaz, Abdulkadir, (2004), Türk Kitap Sanatları Tabir ve Istılahları, Damla Yayınevi, İstanbul.