NEVŞEHİR-ÜRGÜP ŞAHİN EFENDİ KÖYÜ CAMİSİ / Nevşehir-Urgup Şahin Efendi Vıllage Mosque

Mehmet Pınar
1.680 907

Öz


Bu araştırmada Nevşehir/Ürgüp/Şahin Efendi Köyü Camisi’nin tanıtımı yapılmıştır. Bu
yapıyla alakalı bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Caminin planı, malzemesi ve
süslemesi detaylı bir şekilde incelenerek hem kendi bölgesindeki hem de Anadolu Türk
Mimari’sindeki yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. XIX. yüzyıl da inşa edilen caminin,
mihraba dik sahınlı camilerin taşradaki bir uygulaması olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Cami, mihrap, Şahin Efendi Köyü, dik sahınlı, kalem işi

 

Abstract
In this study, the transept Altar upright Nevsehir/urgup/Saber Master of the village Mosque
will be presented. There has not been any research on this subject before. The mosque plan,
material and decoration are examined in detail, and the importance of the mosque both in its own
region as well as its place in the Anatolian Turkish Architecture have been studied. The mosque,
built in the 19th century, is important as an example of the transept altar of it, erect in a provincial
implementation.

Keywords: Mosque, the altar, the master of the transept, upright, in the village of pen


Anahtar kelimeler


Cami, mihrap, Şahin Efendi Köyü, dik sahınlı, kalem işi

Tam metin:

PDF