BAYBURT/AYDINTEPE GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ CAMİİ VAAZ KÜRSÜSÜ / Gümüşdamla Village Mosque Pulpit of Bayburt/Aydıntepe

Haldun Özkan
1.333 1.128

Öz


Anadolu köylerinde özellikle XVIII-XIX yüzyıllarda inşa edilen camiler başkentin
özelliklerinden uzakta, geleneğe bağlı yöresel özelliklerle şekillenmiş eserlerdir. Bölgesel özellikler
sadece camilerin plan, mimari, süsleme ve malzemesinde değil, aynı zamanda cami içerisindeki
litürjik eserlerde mihrap, minber, vaaz kürsüsü gibi elemanlarda da görülür. Camilerin mihrap ve
minberden sonra gelen önemli litürjik elemanlarından biri de vaaz kürsüleridir. Ceviz ağacından
yapılan Gümüşdamla Köyü Camisi’nin vaaz kürsüsü, geometrik, bitkisel motifler, Kur’an-ı Kerim,
ibrik, selvi ağacı ve terazi gibi motiflerle bezenmiştir. Ayrıca vaaz kürsüsünün üzerinde yapım tarihi
ve usta ismi bulunması önemli bir ayrıcalıktır.

Anahtar Kelimeler: Bayburt, Geleneksel, Osmanlı, Cami,Vaaz Kürsüsü


Abstract
The mosques built in Anatolian villages, away from capital city, specifically around xvııı-xıx
centuries were shaped by tradition and regional aspects. The features of local mode can be seen not
only the plan, architecture, ornaments, and materials used, but also in liturgical architecture elements,
altar, pulpit and preaching pulpit of the mosques. After altar and pulpit, one of the most important
liturgical elements is preaching pulpit. Gümüşdamla village Mosque preaching pulpit is important
with its date and the name of the person, yet, it is also a work of art worth introducing with the
carvings of Holly Qur’an, ewer, cypress tree and scales motif on it.

Keywords: Bayburt, Traditional, Ottoman, Mosque, Preaching pulpit


Anahtar kelimeler


Bayburt, Geleneksel, Osmanlı, Cami,Vaaz Kürsüsü

Tam metin:

PDF