ERZURUM'DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ / Line Tradition in Erzurum and Calligrapher Tahtacızade Mustafa Fehim Efendi

Bilal Sezer, Pelin Güleda Karadeniz
2.191 612

Öz


Tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşme bölgesi olan Erzurum’da hat sanatı, şehrin İslam kültürüyle tanıştığı yıllara kadar gider. Köklü bir yazı ocağına sahip Erzurum’un yetiştirdiği hattatların en meşhûru, Tahtacızâde Hafız Mustafa Fehim Efendi’dir. Kendisi gibi bir çok hattat yetiştiren Mustafa Fehim Efendi’nin eserlerinin çoğu Rus istilâsında yitirilmiştir. Hat sanatının Erzurum kolunda mühim bir yeri işgal eden Mustafa Fehim Efendi 1891 yılında vefat etmiştir

Anahtar kelimeler


Erzurum, Hattat, Mustafa Fehim Efendi, Hat levhası, Talebe

Tam metin:

PDF