YUMURTALIK MOZAİĞİ / The Mosaic of Yumurtalık

Nurettin Öztürk, Oya Aslan
1.528 340

Öz


Kilikia ve Pamphlia Bölgesinde kentsel proje kapsamında, Ilısu Baraj
inşaatı çalışmalarında ve kaçak kazılara müdahale eden müze müdürlüklerin
bilimsel kazıya dönüştürdükleri çalışmalar 1990’lı ve 2000’li yıllarda hız
kazanır. Devamında bölgenin mozaik zenginliği de ortaya çıkartılır. 2013
Şubat sonu Mart başı içinde yol çalışması sırasında tahribata uğrayan ve
Adana Arkeoloji Müzesi tarafından müdahale edilen Yumurtalık kurtarma
kazısı gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkarılan mozaikte pano bordürlerinde
geometrik desenlerle çevrili ve figürlü anlatımda mitolojik yaratıklardan olan
hippokampos üzerinde eros figürleri oltayla balık avlarken tasarlanmıştır.
Erken Bizans sanatı içinde değerlendirme kapsamına aldığımız pano içindeki
mozaiğin sorumluluk ve mimari dizilişi hakkında bilgi noksanlığı
çekmekteyiz. Bu kurtarma kazısı ne yazık ki sonuçlandırılmadan alanın üzeri
kapatılmıştır. Ancak 2014 yılı Şubat ayından itibaren kazılar yeniden
başlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yumurtalık, Eros, Hippokampos, Barbun, Lagos,
Levrek.
The Mosaic of Yumurtalık
Abstract
The works in the region of Kilikia and Pamphlia within the scope of
regional project by managements of the museum that interfered the illegal
excavations, transformed into the scientific excavation started in 1990s and
2000s. Later on, the mosaic richness of the region has been

revealed. Yumurtalık excavation that was destroyed by the roadwork at the
end of February and in the beginning of March, 2013 was interfered by
Archeological Museum of Adana. Eros figures were designed in mosaic, on
boards and on Hippocampus that was one of the mythological creatures in
the figured narration that were revealed while trawling. We do not have
relevant information about the responsibility and architectural arrangement of
mosaic that we took into scope of evaluation within the art of Early
Byzantine. Unfortunately, the field was closed before this relief excavation
was resulted. However, since February 2014, it has restarted excavations.
Keywords: Yumurtalık, Eros, Hippocampus, Mullus, Grouper, Bass.


Anahtar kelimeler


Yumurtalık, Eros, Hippokampos, Barbun, Lagos, Levrek.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Black, J.- Green, A. -Gods ( 2003). Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia.

Boardman, J. (1970). Greek Gems and Finger Rings: Early Bronze Age to Late Classical.

Boardman, J.( 1995 ). Athenian Black Figüre Vases .

Budde, L. (1972). Budde, Antike Mosaike ın Kılıkıen Band II, Germany. Dinç, M.( 2012). Tralleis Hamamı’nda Deniz Thiasos’u Tasvirli

Kabartmalar, Olba, XX. Homeros (1993). Homeros İlyada,( Çev: A. Erhat-A. Kadir).

Jones, A.H.M. (1937). Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford.

Karabulut, H.-Önal, M. – Dervi şoğlu, N. (2012). Haleplibahçe Mozaikleri Şanlıurfa/Edessa

Karaosmano ğlu, M. (2005). Mitoloji ve Ege’nin Tanrıları, Erzurum, 2005.

Kızıl, A.-Özyurt, H.( 2009). Milas Ahmet Çavu ş Mahallesinden Çıkan Mozaikler, Journal Of Mosaic Research Volume 3, s.15-30.

Magie, D.( 1950). Roman Rule in Asia Minor to End of Third after Christ I-II Princeton.

Önal, M.-Bulgan,F. -Güllüce,H. (2006). Belkıs-Zeugma Mozaikleri, İstanbul. Sayar, M.H. (1999). “Antik Kilikia’da Şehirleşme” XII. Türk Tarih Kongresi I. Ankara, 1999.

Sweetman, R.( 2003). The Mosaics of The Knossos Valley, BSA, 517-547.

Şahin, D.( 2004). Amisos Mozaiği, Ankara.

Temur, A.( 2009). Grek Sanatında Karı şık Yaratıklar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamı ş) Doktora Tezi, Erzurum. Topdal, E.( 2007 ). Kilikia Eyaleti Kentler ve Roma Yönetimi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamı ş) Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Umar, B.( 2000). Kilikia –Bir Tarihsel Co ğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi, İstanbul.