BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA / A Seljukian Faience Technique: Glaze Scratching

Nevin Ayduslu
2.530 4.848

Öz


Öz
Sır kazıma tekniği, Selçuklu çini tekniklerinden biridir. Bir diğerSelçuklu çini tekniği olan, çini mozaik ile benzerliği yüzünden “sahte çinimozaik” olarak da adlandırılmaktadır. Bugüne kadar, çini mozaik tekniğikonu edildiğinde ancak, sır kazıma tekniği hakkında da birkaç cümlesöylenebilmiştir. Bilinen örnekleri ise üç ya da dört taneyi geçmemiştir.Böyle bir durum sır kazıma tekniğini, çini mozaik tekniğinin gölgesindebırakıp, tekniğin diğer örnekleri ve bu örneklerin sahip olduğu özelliklerbelirsiz kalmıştır.Bu çalışmanın amacı, sahip olduğumuz zenginliklerden biri olan çinisanatındaki sır kazıma tekniğini ayrıntılarıyla tanıtıp özelliklerini ortayakoyarak mevcut belirsizliği ortadan kaldırmaktır.

Abstract
Glaze scratching (originally named as ‘sır kazıma’) is one ofSeljukian ceramic techniques. It is also called as ‘imitation faience mosaic’because of its similarity to faience mosaic, another Seljukian faiencetechnique. Up to the present, a few statements have been expressed on glaze9scratching technique only when the subject is faience mosaic. Even its knownexamples are no more than three or four pieces. This caused glaze scratchingtechnique to be overshadowed by faience mosaic technique. As a result, otherexamples of the technique and the characteristics remained ambiguous.

Anahtar Kelimeler: Sahte Çini Mozaik, Çini Mozaik, Sır Kazıma Tekniği,Kaşitraş.
Keywords: Imitation Faience Mosaic, Faience Mosaic, Glaze ScrapingTechnique, Kaşitraş.

Anahtar kelimeler


Sahte Çini Mozaik, Çini Mozaik, Sır Kazıma Tekniği, Kaşitraş.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aslanapa, O. (1993). Türk Sanatı, İstanbul.

Arık, O. (2007). “Anadolu Selçuklu Toplum Hayatında Çini”, (Gönül ÖneyZehra Çobanlı), Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul.

Çeken, M. (2007). “Selçuklu ve Beylikler Devri Çinilerinde Malzeme Teknik ve Fırınlara Dair Bazı Tespitler”,(Rüşhan Arık-Oluş Arık), Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, İstanbul.

Öney, G. (1976). Türk Çini Sanatı, İstanbul.

Öney, G. (1978). Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara.

Öney, G. (1987). İslam Mimarisinde Çini, İzmir.

Yetkin, Ş. (1986). Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.