ELEŞTİRİ ÜZERİNE / On Criticism

Yılmaz Özbek
1.323 525

Öz


Öz
Bir sanatçıdan, yazardan beklenen en önce onun kendi tarzınıyaratmasıdır, yani kendine ait bir görme, duyma biçimi geliştirmesidir; kalıcıolmak büyük ölçüde buna bağlıdır. Sıradan üretimler, taklitler bir insanı neyaratıcı yapar ne de kalıcı. Sanatçıların üretimi daha çok bilgiye dayanır vedayanmalıdır da. İlham denen şey aslında bilgilenmek, derinleşmek, dolmakve taşmak demektir. Sanat yapıtı yaratıldığı zamandan soyutlanarak elealınamaz. Eleştiri, bilgilendirmek, yorum yapmak, yapıtın duyumsatmakistediğine varmak için bakış açıları ortaya koymak, yani yapıtın arka planınıaydınlatmaktır.

Abstract
The basic expectation from an artist and an author is to create hisown style, that is to say a unique development of seeing and hearing of anartist; thus, subsistence of the artist depends on such qualities. The ordinaryproductions and/or imitations make an artist neither creative nor subsistent.The productions of authors also depend on knowledge. Inspiration, then,comes to mean to get knowledgeable, profound. A work of art cannot beevaluated apart from its creation time and space. Criticism is to give all suchknowledge, interpret, and to put forward viewpoints in order to reach thesense and the background of a work of art.

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, Sanatçı, Yazın, Sanat Yapıtı, Eleştirel Bakış
Keywords: Criticism, Artist, Literature, Work of Art, Literary Viewpoint

Anahtar kelimeler


Eleştiri, Sanatçı, Yazın, Sanat Yapıtı, Eleştirel Bakış

Tam metin:

PDF

Referanslar


Wanning, Rainer. (1998). Rezeptionsästhetik, Wilhelm Fink Verlag, München.