URARTU ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ VE ÖLÜMLE İLGİLİ RİTÜELLER / TRADITION OF ENTOBİNG AND RITUALS RELATED WITH DEATHIN URARTIAN

Davut Yiğitpaşa
3.859 6.858

Öz


Öz

Urartular, diğer çağdaş kültürlerde olduğu gibi ölümden sonraki yaşama inanıyorlardı. İnsanlık tarihiyle birlikte görülmeye başlanan ölü gömme, ölümle ilgili ritüeller, mezarlara konulan yiyecek, içecek ve ölü hediyeleri ölümden sonraki hayata inandıklarının göstergeleridir. Urartu dönemi mezar ve gömülerin tipolojik sınıflandırılması, mezar buluntuları ve bu bilgiler doğrultusunda ölü gömme gelenekleri ve ölümle ilgili ritüelleri gibi başlıklar içermektedir. Ölü gömme adetlerini de yazılı verilerin olmayışından mezarlar ve mezarlarda bulunan eserlerin değerlendirilmesi ve çevre kültürlerle karşılaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu konuda en çok adak eşyaları, miğfer, kemer ve mühürler üzerindeki betimlemeler sayesinde bilgi edinmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Urartu, Ölü Gömme Geleneği, Ölü Yemeği, Ölü Armağanları, Gömü Merasimi.

Abstract

Urartains believed life after death as in the modern culture. Entombing, rituals related with death, provisions and gifts left in tomb which have seen through the human history have been the signs that prove they believe the life after death. Typologic classification of tombs and treasures in Urartians contains subjects about antique and in the light of these knowledge, traditions on entombing and rituals about death. Knowledge about entombing traditions has been collected by evaluating of tombs and materials found in tombs or comparing  with neighbour culture since there has been no written data. We have obtained information about this task from materials of oblation, helmet, belt and seal mostly.

Key Words: Urartu, Rituals for Death Burials, Condolesence Meal, Gifts of the Dead, Dead Funeral.


Tam metin:

PDF