GAMLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR / STUDIES ON THE SCALES

Rafael Memedaliyev
1.329 2.826

Öz


 Öz

Makalede keman tekniğinin geliştirilmesinde son derece önemli olan gam ve arpejlerin öğretimi ile ilgili yöntem ve usüller kaydedilmektedir. Gam ve arpejlerin pratik olarak gerçekleştirilmesi yolları gösterilmektedir. Dünyaca ünlü keman virtüözeleri ve araştırmacıların kavramlarını dikkate alan yazar, aynı zamanda uzun yılların pedagojik deneyimlerinden kaynaklanan kendi fikir ve önerilerinin de pratik ve teorik açıdan faydalı olabileceğine inanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: arpej, gam, üçsesli, majör, minör, keman.

Abstract

In this article, scale and arpeggio instruction procedures and methods have shown which are very important for violin technique development with practical realization ways. Author took consideration of world famous virtuosos and researchers concepts and believes his ideas and suggestions can be useful in theory and practical usage arising from his pedagogical experience.

Key Words: arpeggio, scale (gamut), triton, major, minor, violin


Tam metin:

PDF