PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ / PİANO TECHNİQUE -TECHNİQUES OF ARTİSTİC EXPRESSİON

Tamilla Gasımova
2.519 509

Öz


Öz

Her alanda olduğu gibi müzik eğitiminde de temel becerilerin kazandırılması öncelikli hedef olarak kabul edilir. Eğer bu eğitim piyano çalmak gibi bilişsel, duyuşsal, teknik ve fiziksel pek çok beceriyi birden gerektiriyorsa o zaman uygulamalı eğitimin önemi daha da artar. Piyano eğitimi üst düzeyde disiplin ve motivasyon gerektiren zor bir süreçtir. Bu süreçte eğitimin doğru hedef, program, materyal ve uygulamalarla gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada piyano eğitimi ile ilgili yöntem ve materyaller değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: piyano eğitimi, piyano tekniği, gam alıştırmaları, etüd alıştırmaları Latince alfabeyle göster

Abstract

As in every field,in music education ,first aim is  teaching basic skills . If this education requires, multipl skills as  cognitive, emotional,  physical ,and technical  ones , like playing the piano,   than practical training.becomes much more important. Piano education is a difficult process which requires high levels of discipline and motivation.In this process it is important to use appropriate material program and application. In this study,methods and materials about piano education are evaluated.

Keywords: piano education, piano technique, gamut exercises, practice exercises

Tam metin:

PDF