ERZURUM ÇİFTE GÖBEK (İKİ GÖBEK) HAMAMI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / WHAT ÇIFTE GÖBEK HAMMAM OF ERZURUM BRİNGS TO MİNDS

Sahure Çınar
1.809 608

Öz


Öz

Su mimarisinin önemli yapılarından biri hamamlardır. Türklerin temizliğe verdiği önem hamam mimarisinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. Hamamlar mimari kuruluşları, süsleme özellikleri ve işlevleriyle Türk mimarisinde ve sosyal yaşamında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Her dönemde örneklerine rastlanan hamamların yapımları, Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde de devam ettirilmiş, günümüze ulaşan çoğu hamam ise Osmanlı dönemine aittir.

Tarihte çeşitli medeniyetlerin üzerinde hüküm sürdüğü Erzurum, hamam yapılarının varlığı ve bu kültürün yaşatılması bakımından önemlidir. Şehirde Osmanlı dönemi hamamlarının örnekleri sağlam olarak günümüze gelmiştir.

Bu makalede, sıcaklık kısmı ile diğer örneklerden farklılık gösteren Çifte Göbek Hamamı tanıtılarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, su, temizlik, hamam, Çifte Göbek Hamamı

Abstract

Hammams are among important water architecture. İmportance given to cleaning by the Turks has led to the emergence and dewel opment of hammam architecture. Hammams have an indispensable place in Turkish architecture and social life with their architectural structures, ornamental features and functions. Construction of hammam, whose samples are encountered in all periods throughout history, was maintained during the reigns of the Anatolian Seljuks and Beilics. Most of the surviving hammams belong to the reign of the Ottoman.

 Erzurum, where various civilisations were prevalent, is an important city with respect to the presence of hammams and sustenance of the hammam culture. Ottoman hammams in the city have survived so far.

In this study, Çifte Göbek Hammam, which is different from other hammams in terms of the heating part, will be introduced and examined.

Keywords: Erzurum, water, cleaning, hammam, Çifte Göbek Hammam


Tam metin:

PDF