KIZILTEPE’NİN ĞURS BÖLGESİNDEKİ CAMİLER I / MOSQUES IN THE GURS AREA OF KIZILTEPE I

İrfan Yıldız
1.184 838

Öz


Öz

Bu makale kapsamında Ğurs bölgesinin beldelerinde ve köylerinde bulunan, şimdiye kadar haklarında herhangi bir araştırma yapılmamış olan camilerden yedi tanesini tanıtmaya çalışacağız. Bu eserler; Alipaşa Köyü Camii, Ulu Köy Camii, Yüceli Beldesi Eski Camii, Yüceli Beldesi Hacı Hüseyin Camii, Yedi Kardeş Köyü Camii, Ayaz Köyü Camii ve Sırnata Camii’dir. Kare, enine ve dikine dikdörtgen planlı olan bu yapıların üst örtüsünde beşik tonoz ve çapraz tonoz kullanılmıştır. Eserler kaba yonu taş malzemeden inşa edilmiştir.  Osmanlı döneminde inşa edildiği tahmin edilen bu eserler, çeşitli onarımlarla günümüze ulaşmıştır. Çalışma kapsamında yapıların planı, mimari süslemesi ve inşa tekniği hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kızıltepe, Ğurs, yeşillik, cami, iç mekân, tonoz

Abstract

Within the scope of this article, we will try to explain seven of the mosques in the region of Gurs towns and villages, no research has been done about them yet. These monuments; Alipasa Village Mosque, Grand Village Mosque, Old Mosque of Yuceli Town, Pilgrim Huseyin Mosque of Yuceli Town, Seven brothers Village Mosque, Ayaz Village Mosque, and Sırnata Mosque. Tunnel vaults and cross-vaults have been used on roof of the square, vertical, horizontally rectangular shaped monuments. Monuments were built from solid pieces of stone.  Estimated to have been built in the Ottoman period, these monuments have survived today, undergoing various restorations. In this study, information about the scheme of monuments, architectural decoration, and construction techniques will be provided.

Key Words:  Kiziltepe, Gurs, vegetation, mosque, interior, vaultTam metin:

PDF