DRAMATİK YAPIDA ÇATIŞMA / CONFLICT IN DRAMATIC STRUCTURE

Duygu Toksoy Çeber
2.283 753

Öz


Öz

İzlenebilirliğin temelinde karşıt güçlerin çatışması yatar. Çatışma, etkime-tepkime ilişkisidir. Çatışma çözüm isteyen gerginlik ve huzursuzluklardır. Genelde sanatta özelde dram sanatında çatışma, belli bir uyuma duyulan özlemdir. Bu özlem, anlatma biçimleri farklılaşan dramatik çatışmayı çağlar boyunca etkilemiştir

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Dramatik.

Abstract

In the base of the traceability, the conflict of the opposing forces lies. The connflict is the relationship of the effect and the reaction. The conflict is the tension and the anxiety  seeking for a solution. The conflict, in general in art, in particular in drama, is an aspiration  for a certain harmony. The dramatic conflict of which expression forms differ has been influenced by this aspiration throughout ages.

      Key Words: Conflict, Dramatic


Tam metin:

PDF