İRAN AZERBAYCANI’NDA ST. STEPHANOS MANASTIR KİLİSESİ / ST. STEPHANOS CHURCH IN IRANIAN BORDER

Hamza Gündoğdu, Tahsin Parlak, A. Aslıhan Ergüder
2.031 644

Öz


Öz

St Stephanos Kilisesi, Aras Nehri’ne 3 km. mesafede Culfa’nın 16 km. batısında yer alır. Kilise, adını Hıristiyan dünyasının ilk şehidinden almıştır. Kilise, İran-Azerbaycan sınırında korunmuş bir bölgede külliye halinde bulunmaktadır.

Yapının inşası hakkında farklı fikirler öne sürülmektedir. İlk yapının Hıristiyanlığın ilk yıllarında inşa edildiği söylenmektedir.

Yapı külliye halinde olup;  kilise, çan kulesi ve “Daniel’in Ocağı” denilen bir Geçit’ten oluşmaktadır. Yapının etrafını kayalık bir  çit çevrelemektedir. Yapı etrafını çevreleyen sur kapısı, batı duvar üzerinde yer alır. Ziyaretçiler güneydeki koridordan manastıra girebilmektedir. Ahır ve depo güneyde yer alır. Veranda, şapel ve altardan oluşan kilisenin içi, haç planlıdır. Altarın sonunda yer alan ana kubbenin altında 16.- 17. yüzyıllara ait süslemeler mevcuttur. Dış duvarının batısında Aziz Stephanos’a ait taş rölyefi ile, Hz. İsa’nın Çarmıha gerilişi ve göğe yükselişi tasvir edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: St. Stephanos, Culfa, Kilise, Aras, Manastır.

Abstract

St. Stephanos Church is located at 16 kilometers west of Jolfa with the distance of  3 kilometers by the Arax River. The name of the church is driven from the name of the first martyr of the christian world. The church situated in a fortified region, too.

Opinions differ about the date of construction, some believe that the original building constructed in the beginning of the christianity.

The monument has been constructed of 3 parts. Church, chapel,and Daniel’s fireplace. The rampart gate located on the west wall. Visitors can go to the monasteries through a passage on the south and it is possible to go inside the Church from north. Stable and barn situated on the east. Inside the church is in the shape of cross composed of porch, chapel and alter. 16th and 17th centuries painting style ornamented beneath of the chief dome locating at the end of the alter the exterior walls ornamented with some delicate relif of stoning the Holy Stephanos to death on the east , crossing the christ and his asscenson.

Key Words: St. Stephanos, Julfa, Church, Arax, Monastery.


Tam metin:

PDF