PATNOS –TUTAK ÇEVRESİNDE TÜRBE VE TARİHİ MEZARLIKLAR / TOMB AND HISTORICAL GRAVEYARDS ROUND PATNOS-TUTAK

Yusuf Çetin
1.575 556

Öz


Öz

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Van Gölü Havzası, zengin kültür ve sanat birikimiyle komşu bölgeleri de büyük ölçüde etkilemiştir. Havzanın kuzeyinde bulunan Ağrı’nın Patnos ve Tutak ilçeleri özellikle anıt mezar mimarisi bakımından Van Gölü Havzasındaki yapılanma ile büyük benzerlik göstermektedir.

Patnos Köseler, Taşkın ve Ziyaret köyleri ile Tutak Ocakbaşı, Bintosun köylerindeki tarihi mezarlıklarda bulunan türbe ve mezarlardan Osmanlı dönemine ait XVI. ve XIX. yüzyıldan kalan birkaç mezar dışında diğer mezarların tarihleri bilinmemektedir. Ahlat geleneğinde olan bu mezarların çoğu liken ile kaplandığından üzerlerindeki kitabeler okunamamaktadır. Ancak bu bölgedeki mezarların Ahlat, Bitlis, Erciş, Güroymak gibi yakın çevredeki tarihleri belli mezarlarla yazı, bezme karakteri ve tipolojik benzerlikleri XII-XV. yüzyıllar arasından kalmış olduklarını göstermektedir.

Bu makalede amacımız bölgede pek tanınmayan anıt mezar örneklerini bilim dünyasına tanıtmak ve Van Gölü Havzasında bulunan diğer eserlerle bağlarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Patnos, Tutak, mezar taşı, türbe, mezarlık.

 

Abstract

During the history, Van Lake catchment has influenced neighebour regions with its prosperous art and culture accumulation, sheltered several civilizations. Patnos and Tutak countries, situated on the northern side of the catchment, prove the great similarity especially on account of their mausoleum arthitectures with Van Lake catchment. It is not known the history of graveyards apart from a few graves and mausoleums situated in the historical graveyards of the villages Tutak Ocakbaşı Bintosun, Patnos, Köseler, Taşkın and Ziyaret belonging to Ottoman history of XVI. and XIX. periods. In Ahlat tradition most of the epigraphs of graves not being read due to their coverings with liken. However, these graveyards builded in the XII-XV periods, show that in this region they have great characteristic and tipologic resemblance with the graveyards with explicit history like in the regions Ahlat, Bitlis, Erciş, Güroymak.

In this article, our aim is to prove the unknown examples of mauseloums situated in this region and introduce the relationship with other works existed in Van Lake catchment.

Key Words: Patnos, Tutak, graveston,  graveyards, tomb.


Tam metin:

PDF