SİVA-ŞARKIŞLA HARDAL KÖYÜ CAMİSİ / SIVAS-SHARKISHLA HARDAL VILLAGE MOSQUE

İrfan Yıldız
2.024 1.112

Öz


Öz

Bu araştırmada ahşap direkli Sivas/Şarkışla/Hardal Köyü Camisi’nin tanıtımı yapılacaktır. Bu yapıyla alakalı bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Caminin planı, malzemesi ve süslemesi detaylı bir şekilde incelenerek hem kendi bölgesindeki hem de Anadolu Türk Sanatı içerisindeki yeri ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. XV. yüzyıl da inşa edilen ve 1663 yılında onarım geçiren cami, ahşap destekli camilerin taşradaki bir uygulaması olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Cami, mihrap, Hardal Köyü, ahşap, taş malzeme, alçı

Abstract:

Bu araştırmada ahşap direkli Sivas Şarkışla Hardal Köyü Camisi'nin tanıtımı yapılacaktır.In this study, presentation of Sivas Sharkıshla Hardal Village Mosque with wood pole will be done. Bu yapıyla alakalı bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Caminin planı, malzemesi ve süslemesi detaylı bir şekilde incelenerek hem kendi bölgesindeki hem de Anadolu Türk Sanatı içerisindeki yeri ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. XVII. Any research related to this structure has not been done so far. Examining the mosque's plan, material and decoration in detail, and the importance of the mosque both in its own region and in Anatolia Turkish Art has put forward. Built at the XV.th century and  restored in 1653, the mosque is important to have an application of the the center’s wood-backed mosques in the provinces. yüzyılın başlarında inşa edilen ve 1851 yılında onarım geçiren cami , merkezdeki ahşap destekli camilerin taşradaki bir uygulaması olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:Key W ords:Cami, mihrap, Hardal Köyü, ahşap, taş malzeme, alçı Mosque, the niche, Hardal Village, wood, stone, plaster

Tam metin:

PDF