TÜRKİYE’DE OPERA, BALE ve DEVLET OPERA ve BALESİ’NİN EVRİMSELLİĞİ / OPERA, BALLET AND STATE OPERA BALLET’S EVALOTIONARY IN TURKEY

Elif Özhancı
1.936 1.419

Öz


Öz

Opera ve bale sahne ve gösteri sanatlarının birçok öğesini bünyesinde barındıran bir sanat dalıdır. Drama, müzik, dans gibi sanat dalları opera ve bale içinde yoğrularak bir bütün halini alır ve sahnedeki devinime katkıda bulunurlar. 16. yüz yıldan bu yana başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde gelişim göstermiş olan bu iki sahne sanatı çağdaş toplumun alt yapısının oluşumunu büyük ölçüde etkilemiştir. Türkiye’de 18. yüz yılın sonlarına doğru kendini göstermiş olmasına rağmen hızlı bir gelişim süreci geçirmiş ve bu sanat dalları devlet tarafından kurumsallaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Opera, Bale, Dram, Devlet Opera ve Balesi

Abstract

Opera and ballet branches of art that involve many types of stage and performing arts. The art branches such as Drama, music and dance become an entire as being gathered in opera and ballet and contribute to motion on the satage. These two stage arts which developed all over the world, mainly in Europe since 16th century have effected the foundation of modern society. When it emerged in the 18th century in Turkey, it has shown a rapid development and an instutional status is given by goverment.

Key Word: Opera, Ballet, Drama, State Opera and Ballet


Tam metin:

PDF