PİCASSO’NUN ‘AVİGNON’LU KIZLAR’ADLI ESERİNDE BİÇİM - İÇERİK İLİŞKİSİ / THE PAINTING THAT CHANGE THE COURSE OF THE HISTORY OF PAINTING ‘LES DEMOISELLES DE AVIGNON’

Lütfü Kaplanoğlu
3.087 463

Öz


Öz

Sanatta her avangart çıkış, yapmış olduğu devrim sarsıntısına göre tepkiler almıştır. Sanat ve sanatçı özgürlüğünün yeni bakış açıları yakalaması bakımından önemli olan avangart yaklaşımların 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olan ‘Avignon’lu Kızlar’, yapılış mantığı, doğaya bakış açısı bakımından, Pablo Picasso’nun yakın sanatçı dostlarından bile büyük tepki gördüğü eser olmuştur.

1907’ yapılan bu eserde Picasso birçok sanatçının eserinden etkilenmiştir. ‘Başka sanatçılardan kendime lazım olanı alırım’ diyen Picasso’nun bu sanatçıların eserlerinin yanında, bu nesnelerle kendi hayatının bağlantısını sorguladığı görülmektedir.

Sanat eseri analizi bağlamında sanatçının yaşamış olduğu dönem,  yaşadığı mekan, sosyal, siyasal ve psikolojik ortam, ‘Avignonlu Kızlar’da kendini bulur. Her şey bir sanat eserinde olması gerektiği gibidir. Her ne kadar esinlenme olursa olsun bu eser Rönesans klasik perspektif kurallarını değiştirerek yıkan, bakış açılarını zenginleştiren, sanat tarihinin başat eserlerinden biri olmayı başarmıştır.

Anahtah Kelimeler: Picasso, Kübizm, Avangard Sanat, Afrika Sanatı, Modern Sanat

 Abstract

Every avangarde outgoing in art has received reactions according to the reformative impact they caused. “Les Demoiselles de Avignon”, which was one of the works of the 20th century avangarde approaches and very important in that art and artists caught new perspectives with it, drew great reactions from the close artist friends of Pablo Picasso in terms of its structure and view of nature.

In the work, created in 1907, Piscasso was affected by the works of several artists. Piscasso, who said ‘I take what I need from other artists’, seemed to question, in addition to the works of these artists, the relations of these objects to his own life.

The period, the context, the sociological, political and psychological atmosphere the artist lived in reveal themselves in “Les Demoiselles de Avignon”. Everything is as how they should be in the artistic works. However it was a kind of inspiration, this work which changed the classical perspective rules and enriched the perspectives, managed to be one of the masterpieces of the history of art.

Key Words: Picasso, Cubism, Avant Garde Art, Africian Art, Contemporary Art.


Tam metin:

PDF