CANLANDIRMALARDA: MİZAH, ANATOMİK YAPI VE KARAKTER TASARIMI / HUMOR, ANATOMY AND CHARACTER DESIGN IN ANIMATIONS

Armağan Gökçearslan
1.622 384

Öz


Öz

Canlandırma ortamı kendine özgü yapısı ile diğer yaratı alanlarından farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma en çok mizaha ulaşmak adına kolaylıklar sağlamaktadır. Yoktan var eden, varolanı yok eden, yerçekimi ve fizik kurallarını ihlal eden canlandırma ortamı, yaratıcısına sınırsız olanaklar sağlamakta, komik olana ulaşmak biraz daha kolaylaşmaktadır. Karakter tasarımı komik olana ulaşmak adına oldukça önemli bir yere sahiptir. “Canlandırmalarda: Mizah, Anatomik Yapı ve Karakter Tasarımı” başlıklı bu çalışmada karakter tasarımı çizgi filmdeki karakter tipolojisi,karakter komedideki karakter tipolojisi teorisi ve psikanalizdeki insan karakterinin ana prensiplerini betimleme teorisi başlıkları altında önemli canlandırma karakterleri üzerinden incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mizah, Canlandırma, Karakter Tasarımı

Abstract

Due to its unique structure, animation world differs from other creation fields. Such differentiation provides many facilities particularly in terms of creating humorous works. Animation world –which wipes off existing stuff, which makes something out of nothing and which violates gravity and physical laws- provides its creator with unlimited opportunities and makes it easier to achieve “what is humorous”. Character design is of great importance in terms of achieving “what is humorous”. This study named “Humor, Anatomy and Character Design in Animations” was developed to analyze important animation characters under the titles of “the theory of character typology in cartoons”, “the theory of character typology in comedies” and “the theory of defining the main principles of the human character in psychoanalysis”.

Key Words: Humor, Animation, Character Design


Tam metin:

PDF