KAREN KUNC’UN ESERLERİNDE BASKI RESİM VE DOĞA / PRINTMAKING AND NATURE IN THE ARTWORKS OF KAREN KUNC

Ilgım Veryeri-Alaca
1.443 405

Öz


Öz

Bu makalede, Amerikalı sanatçı Karen Kunc’un eserleri baskıresim tekniğine katkıları bağlamında incelenecektir. Kunc,  çoğunlukla Nebraska peysajından ilham alarak ürettiği baskıresimlerde doğal formları içselleştirmektedir. Sanatçının doğayı soyutlaması ile ağaç baskı, vitrografi gibi geleneksel ve çağdaş baskı tekniklerini nasıl işlevlendirdiği araştırılacak ve sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Baskıresim, ağaç baskı, vitrografi, soyutlama, doğa


Abstract

In this paper, the artworks of American artist Karen Kunc will be studied in connection to her contribution to the printmaking medium. Kunc often produces prints with an inspiration she gets from the Nebraska landscape, internalizing the natural phenomenon. Her abstractions of nature and how she utilizes traditional and contemporary printmaking techniques such as woodcut, vitrography will be explored and presented.

Key Words: Printmaking, woodcut, vitrography, abstraction, nature

Tam metin:

PDF