EJDERHA DESENLİ AZERBAYCAN HALILARI / Azerbaıjan Dragon Carpets

Valide Paşayeva, Nazim Paşayev
1.725 419

Öz


Özet
Çalışmada gunumuze ulaşmış en erken örnekleri i 5. yüzyıla ait olan ve
dünyanın çeşitli müzelerinde yer alan ejderha motifli Azerbaycan halı örneklerine
dayanarak Azerbaycan halı sanatında ejderha motifinin kullanımı, onun tatbikinin
kökleri, saray halılarında ve ev dokumalarında i~lenme tarzı, taşıdığı anlam
incelenmiş, ünlü "Ejderhalı halılar"ın kökeni, deseni ve kompozisyonunun sonraki
gelişı:ıe süreci ile bağlı fikirler gözden geçirilerek beş yüz yıllık bir dönemi
kapsayan varislik olgusuna dikkat çekilmiş. bu varisliği göz ardı ederek
Azerbaycan halı sanatınııı incilerinin biriıcrine mal edilmesinin yanlışlığı
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Ilalı, Ejderha. Desen, Motif.

 

Abstract
On the basis of samples of the Azerbaijan carpets from different museums of
the world with a dragon pattern, earliest of which concern to 15th century, are
considered questions of use of a dragon pattern, roots of its appl ication, styı istic
features and sense in domestic and palace carpets. Considering existing opinions
on roots, the composition and about the further development of a composition
dragon carpets, is drawn attention to existence 500 years hereditary connections
and is emphasized the inaccuracy of attempt of borrowing of these pearls of the
Azerbaijan carpet art by someone.

Key words: Azerbaıjan, Carpet, Dragon, Designe, Pattern.


Tam metin:

PDF