HINIS, TEKMAN VE ÇEVRELERİNDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN BİR YÜZEY ARAŞTIRMASI / Survey Of Cultural Remains At Hınıs, Tekman And Their Vicinities

Hamza Gündoğdu, Ahmet Ali Bayhan, Ali Murat Aktemur
1.410 1.197

Öz


Özet
Erzurum'un güneydoğu ilçelerinden Hınıs ve Tekman yöreleri prehistorik
devirlerden beri iskana tabi tutulmu~tur. 19R2'de ba~lattığımız yöre araştırmalarının
sonuncusu Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünce desteklenen bir proje çerçevesinde
2005 yaz aylarında bu yörede gerçekleştirilmiştir.
Yörede ilkçağlardan ortaçağ sonuna kadar aktif olan kaleler, yerleşim
yerleri, mağaralar, cami, türbe, mezarlık, samıç, depo v.b. kültür varlıkları
bulunmaktadır.Bu makalede yörede tespit ettiğimiz bu tür tarihi kalıntılar üzerinde
durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zirnrak Kalesi, Hınıs Deresi, Tekman, Güney
Palandöken, Karaçoban.
Survey Of Cultural Remains At Hıms, Tekrnan And Their Vicinities

 

Abstract
The region around the towns of Hınıs and Tekman to the south of the
Erzurum Province has been inhabited since as early as the prehistoric times. The
last scason of fieldwork about the Project supported by the Atatürk Üniversity was
carried out during the summer of 2005.
Various cultural remains such as fortresses, settlements, caves, tombs,
cemeteries, cisterns dating from prehistoric periods to the end of the Mediaveal
Age have been detected in the study area.

Key Words : Zirmak Fortress, H1ll1S Stream, Tekman, Southcm Palandöken,
Karaçoban


Tam metin:

PDF