OSMANLI BANKASI'NIN TARİHÇE VE MİMARİSİ /

Ali Murat Aktemur
2.678 710

Öz


Özet
istanbul Galata'da günümüzde Osmanlı Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası'nın faaliyet gösterdiği bu yapılar, voyvoda Caddesi üzerinde
haklarında en fazla bilgiye sahip olunan yanyana iki binadır. Mimar Alexandre
vallaury'nin tasarladığı bu iki binanın inşaatı, 1892'de tamamlanmış, aynı yılın 27
Mayıs günü ihtişamlı bir törenle hizmete açılmıştır. 1998 yılına kadar Osmanlı
Bankası'nın Genel Müdürlük binası olarak kullanılmıştır. Bugün ise Osmanlı
Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma ve Belge Merkezi olarak hizmet
vennektedir. Tütün Rejisi tarafından kullanılan ikizi durumundaki komşu bina ise,
1925 yılına kadar bu şirketin elinde kalmış, aynı yılın Haziran ayında ise, Rejiye
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından el konulmasıyla birlikte Tütün İnhisarı
idaresi'ne geçmiştir. Nihayet i 934 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından satın alınarak günümüze kadar Merkez Bankası'nın istanbul Şubesi
olarak faaliyet göstenniştir.
Bu binaların en çarpıcı özelliklerinden biri, Beyoğlu'na bakan kuzey
cephenin neoklasik üslupta olması, Haliç. 14? istanbul'a bakan cephenin ise yer yer
orientalist unsurlar içermesidir. vallaury bu uygulamayla, Osmanlı Bankası'nın
batı ile doğu arasındaki konumunu mimari bir dille vurgulamaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Bankası, Alexandre vallaury, Mimar, Finans
Tarihi, voyvoda Caddesi
Short History And Arehitectural OrOttoman Bank

 

Abstract
These two buildings used by the Ottoman Bank and the Central Bank of the
Republic of Turkeyare the two best-documented buildings located on voyvoda
Street in istanbuL. The Project was entrusted to the architect, Alexandre vallaury,
and construction of the twin buildings was completed by 1892. Taday, it is the bank's Karaköy branch and hosts the Ottoman Bank Banking and fınancial History
Research and Documentation Ccntre. The neighboring twin building of the
Tobacco Regie Administration was the headquarters of the Regie until June of
1925, when all Regie propcrty, including its head Office, was seized by the
government of the Republic of Turkey. The building was then transferred to the
newly established State Tobacco Monoply, and in ı 933, to the State Monopolies. it
was purchased for the sum of 400.000 Liras from the State Monopolies by the
Central Bank of the Repı.iblic of Turkey in 1934, and has served as the İstanbul
branch of the Central Bank ever since.
One of the most striking characteristics of these buildings is that their
façade facing Beyoğlu-Pera is in the neoclassical style, while their rear façade,
facing the Golden Horrn and old İstanbul shows orientalist elements. Vallaury was
us ing architectural language to express the East-West dualism of these two
institutions.

Key Words: Ottoman Bank, Alexandre Vallaury, Architect, History of
Financial, Voyvoda Street


Tam metin:

PDF