GOŞKEN KİLİMİLERİ / Goşken Kilims

Ömer Zaimoğlu, Ayşe Aslıhan Ergüder
1.688 584

Öz


Özet
Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinden Şenkaya; düz dokumaları, kendine has yöresel özelliklerinin yanı sıra Anadolu’daki diğer yaygılarla dikkat çekmektedir. Geometrik desenlerin ağırlıklı olduğu yöre dokumalarında, dokuma tekniklerine göre Goşgen, Gojgun, Bardız gibi yöresel adlar kullanılmaktadır.
Düz dokuma yaygılarının malzemesi yündür. Siyah, kahverengi ve beyaz renkli yünler boyamadan saf olarak kullanılır. Boyalar eskiden doğal malzeme ve bitkilerden elde edilmiş olup, günümüzde sentetik ve doğal boyalar birlikte kullanılmaktadır. Kırmızı, siyah, kahverengi, yeşil ve beyaz renkler hakimdir. Kilimler tek şak (parçalı) halinde dokunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Erzurum, Şenkaya, Goşken, Düz Dokumalar, Kilim

 

Abstract
Şenkaya is a district of Erzurum. Besides having some local characteristics pecular to themselves, the flat weavings in Şenkaya have some comman charactreistics with the other coverings in Anatolia. Geometrical desings have been used in the local weavings and some local names such as Goşgen, Gojgun, Bardız have been given to them according to the techniques of weavings.
Flat weavings are generally made from wool. Wool which is black, brown and white in colour is used purely without being dyed. İn the past, dyes used to be made from herbal and naturel dyes, but nowadays generally, synthetic dyes are in use, red, black, brown, green and white colours are dominant in these weavings. They are weaved in one fragments.

Key Words : Erzurum, Şenkaya, Goşken, Flat Weavings, Kilims


Tam metin:

PDF