KEMAN ÇALMAYA BAŞLAMA DURUMU / Starting Position Of Violin Performer

Rafayel Memedaliyev
1.343 1.228

Öz


Özet
Bu makalede kemancının kemanı çalmaya başladığı ilk andaki psikolojik ve fizyolojik durumu K. Flesch ve L. Auer’in yöntemleri esas alınarak irdelenmiş ve keman eğitiminin ilk aşamalarındaki teknik, psikolojik ve estetik sorunlar ele alınmış.

Anahtar Kelimeler: keman, icracı, sanatsal, eğitim, estetik.

 

Abstract
In this article we studied the psychological and phsiological situation of the violinist at the beginning stage of his playing the violin based on the methods of K. FLESH and L. AUER. In addition to this, handled was technical, psychological and esthetic problems at the beginning stages of training of the violin.

Key Words : Violin, performer, artistic, training, aesthetics


Tam metin:

PDF