TARİHİ KEMERALTl ÇARŞISPNDAKİ "ALİ PAŞA MEYDANI VE ŞADIRVANI ÜZERİNE GÖRÜŞLER" / "Views On Square Ali Pasha And its Fountain" in the Historical Bazaar Kemeraltı

R. Eser Gültekin
1.789 280

Öz


Özet
Türk Mimarisinde suya büyük önem verildiğinden çeşme, sebil ve
şadırvanların önemli bir yeri vardır. Şadırvanlar yüzyıllardır saraylarda, köşklerin
bahçelerinde, camiierde, hamamlarda, hanlarda, meydanlarda önemli bir su
mimarisi elemanı olarak kullanılmıştır. Özgün mimarisi olan şadırvanlar bazen
sosyal içerikli yapıların bünyesinde, bazen de tek başlarına inşa edilmişlerdir. Tek
başına inşa edilen şadırvanlardan biri de Tarihi Kemeraltı çarşısı'ndaki Ali Paşa
Meydanı'nda yer alan ve Ali Paşa Şadırvanı olarak bilinen, aslında adını Sadrazam
Hacı Salih Paşa'dan alan şadırvandır.
Şadırvan; üzeri kubbeyle örtülü, ortasında su haznesi bulunan, sekizgen
planlı bir yapıdır. Uygarlıkların kesişme noktasında, belki de dünyanın en eski ve
en uzun çarşısında yer alan bu şadırvan, insanlara hizmet verirken çevresiyle de
bütünleşmiş, onun bir parçası olmuştur. Günümüze ulaşabilen ender şadırvanlardan
biri olan Ali Paşa (Hacı Salih Paşa) Şadırvanı da sadece bir su mimarisi elemanı
olmayıp, bulunduğu meydana adını da vermiştir. Bu nedenle şadırvanın,
meydandaki yapılarla birlikte ele alınıp, onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması
üzerimize düşen önemli bir görevdir.

Anahtar Ke)imeler: Ali Paşa (Hacı SalihPaşa) Şadırvanı, Kültürel Miras,
Restorasyon

 

Abstract:
Because Turkish Architecture has traditionally paid very attention to water,
structures such as fountain, public foun~in and similar units are of great importance in it. Fouıntains have historically been used as signifıcant elements of
aquatio construction in gardens of palaces and mansions, inns, Turkish baths, and
on squares. Fountains of unique architecture tend to be built occasionally within
the context of social - purpose buildings and sometimes
as a water supply alone, one of which is that called Ali Pasha on the square
of Ali Pasha in the ancient bazaar, Kemeraltı but its name actually dates back to
one of the Ottoman grand viziers, I-Iadji Salih Pasha.
The fountain has a structure with an octagonal plan in the middle of which
lies a water tank and which is covered with a dome on it. Located in the bazaar that
is probably the oldest and longest in the world, this fountain has become integrated
with and part of its surrounding. One of the exceptional eonstruetions which have
been able to survive, the fountain named Ali Pasha (but of Hadji Salih Pasha
indeed) is not only an example of aquatic struetures but also lent its name to the
square called Ali Pasha. Therefore, it falls upon us to examine it with the buildings
surrrounding the square, restore and hand theın over to the generations to eoıne.

Key Words: Fountain of Ali Pasha (formerly Hadji Salih Pasha),
Beritage, Restoration


Tam metin:

PDF