BİR SULUBOYA USTASI MALİK AKSEVİN, RESİMLERİNDE FİGÜRATİF BETİMLEMELER / Figürative Description In The Artist Malik Aksel's Pictures

Ebru Nalan Sülün
1.220 531

Öz


Özet
1938 yılına dek sanatçılar özellikle İstanbul ve çevresinde boğaz manzaraları
yapmışlardır. Bu yıldan sonra devlet desteği ile "Yurt Gezilerj" düzenlenmiştir.
Devlet; sanatçıları bu gezilerde görevlendirerek onların Anadolu'yu tanımalarını ve
Anadolu halkının da sanatçısını ve sanatı tanımasını amaçlamıştır. Bu gezilerde
yapılan resimlerde sanatta yer alan konular değişmiş, eski kalıplardan çıkılmıştır.
Malik Aksel de; bu yıllarda yaşamış ve bu gezilere katılmış sanatçılardandır.
Sanatçının aynı dönem ressamları içinde hiçbir gruba dahilolmayışı ve ulusallık
arayışı dikkat çeker. Aksel; resim ve halk kültürü üzerine yoğun araştırmalar
yaparak bunları yayınlayan, sanatın hem teorik hem de pratik örneklerini sunan bir
sanat adamıdır.

Anahtar Kelimeler: Malik Aksel, Suluboya Resim, Betimleme.

 

Abstract
In the Turkish painting art up the 1938;artists mainly painted of Istanbul and
Bosphorus. From that year onwards, tours of the were organisetwith state support.
By sending artists on this tout their introduction to Anatolia and the introduction of
The Anatolia people to art were secured. During this period, our policy towarde the
subjects uset in art changed and broce clear of the former mein.
Malik Aksel was one of the artists of this period, His independert any
group of other artists of the period, his localisation and his consept of nationalism
attracted altantion. The artists out inter researches on paintings and folk culture and
immortalised these in.

Key Words: Malik Aksel, watercolor painting, deseription.


Tam metin:

PDF