TESPİH VE BİR USTASI / Rosary and One of its Master

Celalettin Karadaş
1.104 364

Öz


Özet
Tespih, Türklerde sadece bir zikir vasıtası olmakla kalmamış, aynı zamanda
bir sanat objesi olmuştur. Tespih ustaları çok kıymetli malzemelerden tespihler
yapmışlardır. Günümüzün en önemli tespih ustalarından biri de Bünyamin Korucu
ustadır.

Anahtar Kelimeler: Tespih, Madeni Tespihler, Organik Tespihler, Haşebi
Tespihler, Tespih Ustası, Bünyamin Korucu Usta.
Rosary and One of its Master

 

Abstract
Rosary, within the daily life of Turks, is not only used for praying facilities,
but also used subject of material of art. Masters of rosary have processed this kind
of art by using very valuable materials. 8ünyamin Korucu is one of the wellknown
master of this art in contemporary Turkish art.

Key Words: Rosary, Metallic Rosarys, Organic Rosarys, Wooden Rosarys,
Master of Rosary, Bünyamin Korucu Master.


Tam metin:

PDF